Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj ją!
Ze świata

Brenntag, jako pierwszy dystrybutor surowców chemicznych, dołączył do kilkutysięcznej grupy największych światowych firm wspólnie wspierających i dyskutujących z rządami i instytucjami naukowymi o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.

UN Global Compact to największa, globalna inicjatywa obywatelska wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ, na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, walki z korupcją, ochrony środowiska, praw człowieka oraz zapewnienia inkluzji społecznej.

Steven Holland, CEO Grupy Brenntag: "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój są kluczowymi elementami codziennej praktyki w naszej firmie. Dlatego przystąpienie do UN Global Compact oraz wdrożenie dziesięciu podstawowych zasad tej inicjatywy do strategii i codziennej pracy firmy jest dla nas oczywistym krokiem."

Obecnie członkami UN Global Compact jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze 145 państw świata.

Firma Brenntag przystępując do inicjatywy popiera, przyjmuje i zobowiązuje się stosować dziesięć zasad Global Compact we wszystkich sferach swojej działalności:

 

       Prawa człowieka

 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

  Standardy pracy

 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się i uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji w praktyce
 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
 5. Zniesienie pracy dzieci
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

  Ochrona środowiska naturalnego

 7. Prewencyjne podejście do problemów środowiska naturalnego
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

  Przeciwdziałanie korupcji

 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

 

Więcej informacji:

Dział Promocji
Brenntag Polska Sp. z o.o.
tel. (77) 472 16 57
promocja@brenntag.pl

Pokaż listę newsów

Brenntag Polska
24-10-2014
Ze świata
Brenntag członkiem UN Global Compact