Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj ją!
Z kraju i regionu

Dzień po uruchomieniu Centrum Rozwoju Aplikacji Spożywczych w Zgierzu, firma Brenntag Polska zainaugurowała działalność Centrum Aplikacyjno-Badawczego Oil & Gas w Jankowicach koło Poznania. Teraz klienci firmy będą mogli korzystać ze specjalistycznego wsparcia technologicznego oraz poszerzonej oferty dla wiertnictwa, wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysłu rafineryjnego.

25 września Karsten Beckmann (CEO Brenntag EMEA) oraz Piotr Cegłowski (Dyrektor Oddziału Ropa i Gaz Brenntag Polska) przecięli wstęgę i oficjalnie otworzyli laboratorium aplikacyjne dla przemysłu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Laboratorium Oil&Gas podzielone zostało na trzy sekcje – wiertniczą, wydobycia oraz badań korozji, zapewniające kompleksowy serwis klientom firmy Brenntag w Polsce i Europie.

Centrum wyposażone zostało w sprzęt badawczy i analityczny najnowszej generacji, umożliwiający przeprowadzanie zaawansowanych testów i badań dla branży ropy i gazu, zgodnie z uznanymi metodami (ASTM, API, UOP) i procedurami (ISO).

Filtracja próżniowa wody złożowej – proces przygotowania próbki do następnych etapów badań (np. do analizy kationów i anionów podczas chromatografii jonowej)

Wśród wyposażenia Centrum na uwagę zasługują:

  • chromatograf jonowy – wykorzystywany przede wszystkim do oznaczania głównych nieorganicznych anionów i kationów w badanej próbce, które pozwolą na dobór odpowiedniego inhibitora lub rozpuszczalnika osadów nieorganicznych,
  • Multi-Place Cold Finger – aparat stosujący szybką metodę przesiewową do zidentyfikowania najlepszego inhibitora parafin w warunkach statycznych,
  • autoklawy do pomiarów korozji pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze,
  • mikroskop stereoskopowy do przeprowadzania obserwacji i badań trójwymiarowych drobnych przedmiotów, próbek minerałów, metali, itp. w świetle odbitym, przechodzącym lub w obu jednocześnie.

Obserwacja kuponu pod mikroskopem stereoskopowym w celu identyfikacji wżerów (rozmiar, kształt i rozkład) oraz oceny korozji powierzchniowej

Dzięki badaniom przeprowadzanym w laboratoriach Centrum, firma poszerza gamę produktów oferowanych dla wiertnictwa (płuczki wiertnicze, cementowanie, stymulacja odwiertów), wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (inhibitory korozji, hydratów, parafin, osadów nieorganicznych, neutralizatorów siarkowowodru, itp.) oraz przemysłu rafineryjnego (inhibitory korozji, środki antypienne, aminy).

Nowe centrum aplikacyjne Brenntag Polska jest bezpośrednio połączone z  kompleksem produkcyjno-magazynowym oraz systemem mieszalników, dzięki którym firma ma możliwość mieszania różnych składników z wieloma rodzajami rozpuszczalników, produktów o różnej gęstości i lepkości czy wymagających ogrzewania lub chłodzenia, w pełni dostosowanych do wymagań i potrzeb klienta.

Kompleks magazynowo-produkcyjny Oil&Gas z systemem mieszalników

 

Więcej informacji:

Centrum Aplikacyjno-Badawcze Oil&Gas
Brenntag Polska Sp. z o.o.


ul. Przemysłowa 2, Jankowice
62-080 Tarnowo Pogórne
e-mail: ropaigaz@brenntag.pl

Pokaż listę newsów

Brenntag Polska
07-10-2014
Z kraju i regionu
Centrum Aplikacyjno-Badawcze Oil&Gas w Jankowicach już otwarte!