Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj ją!
Zobacz ostatni wpis
Chemia w akcji

Jak utrzymać baseny kąpielowe kryte i otwarte, spa, sauny czy oczka wodne w stanie czystym i higienicznym? Podpowiadamy jakie specjalistyczne preparaty i środki chemiczne należy zastosować aby dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu.

Chemia do basenów


Potoczne, ale powszechne w naszym języku określenie "chemia basenowa" obejmuje szereg substancji chemicznych, które znajdują zastosowanie w utrzymaniu basenów komunalnych, komercyjnych i domowych. W zależności od przeznaczenia produkty te podzielić można na kilka grup:

  • środki przeznaczone do dezynfekcji instalacji basenowych i wody,
  • środki biobójcze, zapobiegające rozwojowi niepożądanych organizmów żywych (np. glonów),
  • koagulanty, ułatwiające usuwanie z wody zanieczyszczeń stałych,
  • regulatory kwasowości, umożliwiające utrzymanie najkorzystniejszego dla skóry odczynu pH wody basenowej,
  • regulatory twardości wody, zapobiegające tworzeniu się osadów na ścianach basenu i wewnątrz instalacji basenowych,
  • środki czyszczące, służące do utrzymania czystości basenów i ich otoczenia,
  • urządzenia i odczynniki analityczne, dzięki którym możliwa jest analiza stanu wody w basenie,
  • inne preparaty chemiczne, o różnych, ściśle specjalistycznych zastosowaniach.

Większość z tych środków stosować można doraźnie - w celu eliminacji zaobserwowanych w instalacji basenowej niepożądanych zjawisk lub profilaktycznie, w celach prewencyjnych. Cechą wspólną wszystkich wysokiej jakości preparatów basenowych jest ich całkowite bezpieczeństwo dla ludzi - stosowane zgodnie z zaleceniami producenta nie mają najmniejszego nawet negatywnego wpływu na zdrowie i komfort korzystających z kąpieli osób, a w większości przypadków zarówno chronią zdrowie jak i podnoszą komfort użytkowników.

Dezynfekcja wody

Jedną z podstawowych zasad utrzymania basenu w stanie zapewniającym użytkownikom higieniczne warunki kąpieli jest okresowa lub ciągła dezynfekcja wody. Stosuje się w tym celu następujące metody dezynfekcji:

Dezynfekcja chlorowa to niedroga i skuteczna metoda eliminacji drobnoustrojów i drobnych zanieczyszczeń organicznych. W nowoczesnych preparatach chlorowych udało się niemal zupełnie wyeliminować nieprzyjemny zapach chloru, jego wpływ na odczyn pH wody i niestabilność pod wpływem światła słonecznego.

Dezynfekcja tlenowa to "najzdrowsza" metoda odkażania wody, ponieważ substancją aktywną jest w niej aktywny tlen, a więc pierwiastek naturalnie występujący w atmosferze. Tlen nie drażni skóry ani oczu i jest bezwonny. Preparaty tlenowe zawierają czasem dodatkowo środki biobójcze, ponieważ tlen niezbyt efektywnie hamuje rozwój alg.

Eliminacja glonów

Wydalane przez glony produkty przemiany materii stanowią dobrą pożywkę dla licznych szczepów bakterii i grzybów. W sprzyjających warunkach glony namnażają się w tempie, które uniemożliwić może utrzymanie basenu w czystości przy użyciu konwencjonalnych środków dezynfekcyjnych i konieczne okazuje się zastosowanie odpowiednio dobranych środków biobójczych, bo użycie w tym celu odpowiednio silnych preparatów chloru, który słabo przenika wierzchnie warstwy kolonii glonów, spowodować może dyskomfort użytkowników.

Usuwanie zawiesin

Część zanieczyszczeń wody basenowej ma postać zawiesin, bardzo drobnych cząstek stałych w wodzie. Przenikają one przez zainstalowane w systemie obiegu wody filtry i stanowią pożywkę dla drobnoustrojów, a obecne w większych ilościach powodują zmętnienie i nieprzyjemny zapach wody. Zastosowanie koagulantów powoduje agregację tych substancji w większe skupiska, co umożliwia ich przechwytywanie przez filtry.

Regularne oczyszczanie wody z zawiesin zwiększa efektywność środków dezynfekcyjnych, ponieważ redukuje masę substancji organicznych, wchodzących w reakcję z dezynfektantami. Zastosowanie właściwego koagulanta w układzie basenowym gwarantuje szybkie uzyskanie efektów technologicznych oraz ekonomicznych.

Regulacja odczynu pH

Odczyn pH wody ma znaczenie dla komfortu korzystających z basenu osób, ale przede wszystkim ma duży wpływ na skuteczność stosowanych do dezynfekcji wody środków dezynfekcyjnych, która przy odczynach powyżej 7,5 pH znacząco spada. W niskich przedziałach skali pH maleje z kolei efektywność procesu koagulacji i przyspieszają procesy korozji metali i materiałów ceramicznych, co może mieć negatywny wpływ na trwałość niektórych elementów instalacji. Dlatego ważne jest utrzymanie odczynu pH wody w optymalnym przedziale, zawierającym się między 7-7,4 pH.

Zapobieganie osadom

Skład chemiczny wody ma duży wpływ na jej zachowanie w dłuższych okresach przechowywania, a więc także w trakcie eksploatacji basenu kąpielowego.

Woda twarda zawiera rozpuszczalne sole mineralne, które w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w zbiorniku tworzą sole nierozpuszczalne i to one osadzają się na ścianach basenu, w filtrach i w rurach, powodując różne niekorzystne zjawiska. Osady wapienne na ścianach basenu sprzyjają ich kolonizacji przez algi, a ich grubsze warstwy w komponentach hydraulicznych i urządzeniach transportujących i filtrujących wodę mogą drastycznie obniżyć przepustowość.

Zjawiskom tym można zapobiec, a nawet w pewnym stopniu odwrócić ich bieg poprzez regulację twardości wody przy pomocy środków zmiękczających. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy basen ma pozostawać nieużywany przez dłuższy czas.

Utrzymanie czystości

W basenach i ich otoczeniu najczęściej występującymi materiałami są ceramika, szkło, cegła, i tworzywa sztuczne oraz materiały, z których wykonane są różnego typu spoiwa łączące elementy konstrukcyjne. Do utrzymania ich w dobrym stanie na co dzień wystarczą uniwersalne środki czyszczące, jednak w miejscach, w których nagromadzą się osady, złogi tłuszczu, sadzy czy rdzy konieczne może okazać się użycie specjalistycznych środków czyszczących, przeznaczonych do usuwania zabrudzeń określonego typu. Dotyczy to szczególnie preparatów rozpuszczających osady wapienne i rdzę, ponieważ wiele pospolitych środków wykazuje korozyjne działanie na powierzchnie i materiały inne, niż wskazane przez producenta w opisie produktu.

Analiza własności wody

Stosowanie niektórych środków basenowych wymaga przeprowadzenia analizy wody w celu określenia zasadności użycia określonego preparatu i jego optymalnego dozowania. Służą do tego różnego rodzaju urządzenia i akcesoria pomiarowe, dzięki którym określić można między innymi  odczyn pH wody, zawartość wolnego chloru lub aktywnego tlenu.

Chemiczna ochrona powierzchni wody i inne specjalistyczne preparaty chemiczne

Rynek oferuje obecnie innowacyjne preparaty chemiczne, które znacznie upraszczają prace związane z utrzymaniem czystości i porządku basenów kąpielowych i ich otoczenia lub podwyższają ergonomię ich użytkowania. Jest wśród nich środek spełniający większość funkcji mechanicznych pokryć basenów poprzez utworzenie i utrzymanie na powierzchni wody niewyczuwalnego przez użytkowników filmu ochronnego. Szczegółowe informacje na temat tego oryginalnego rozwiązania znaleźć można w naszym folderze opisującym Heatsavr.

Specjalistyczne preparaty  chemiczne są dzisiaj podstawowym narzędziem utrzymania basenów. Użytkownikom przynoszą one korzyści ekonomiczne i zmniejszają nakłady pracy, niezbędne by baseny pozostawały przyjemne i bezpieczne. Poprzez konserwację wody i przeciwdziałanie zjawiskom korozji i starzenia się infrastruktury basenowej preparaty basenowe przyczyniają się też do lepszej ochrony środowiska naturalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną oferta produktów chemii basenowej firmy Brenntag Polska dostępną na naszej stronie:
http://www.brenntag.pl/oferta-branzowa/technologia-wody-i-sciekow/chemia-basenowa/
Więcej informacji:

Wojciech Suchański

Oddział Wody i Ścieków

Brenntag Polska Sp. z o.o.
tel. (77) 472 15 40
wojciech.suchanski@brenntag.pl
Pokaż listę newsów
Brenntag Polska
21-04-2014
Chemia w akcji
Chemia basenowa: gdzie kupić i jak stosować?