Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj ją!

REGULAMIN SERWISU I POLITYKA PLIKÓW COOKIES


I. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.postscriptum.brenntag.pl oraz blog.brenntag.pl (dalej zwany „Serwisem”), został opracowany w celu dostarczenia użytkownikom informacji na temat wydarzeń związanych życiem firmy Brenntag Polska, oferowanych produktów, wiadomości na temat firmy i przemysłu chemicznego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższego regulaminu oraz polityki cookies.

1. Prawa autorskie

Cała zawartość Serwisu, a w szczególności teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w granicach określonych w niniejszej Nocie prawnej i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w części, a także rozpowszechnianie i zwielokrotnianie dokumentów, obrazów, tekstów i innych zasobów Serwisu jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody właściciela Serwisu – Brenntag Polska Sp. z o.o.

2. Ograniczenie odpowiedzialności

Dostępne w Serwisie informacje i zasoby zostały zebrane i/lub opracowane oraz opublikowane przez Brenntag Polska Sp. z o.o. w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. Brenntag Polska Sp. z o.o. nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych w Serwisie informacji i zasobów.

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Brenntag Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działań będących następstwem wykorzystania informacji, dokumentów i innych zasobów udostępnionych w Serwisie w jakikolwiek sposób i/lub będące następstwem przerw w dostępie do Serwisu, wadliwego działania Serwisu, błędów spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną.

W Serwisie znajdują się liczne odnośniki (hiperłącza) do innych witryn/serwisów internetowych. Brenntag Polska Sp. z o.o. nie weryfikuje zawartości tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.


3. Polityka prywatności

Brenntag Polska gromadzi dane statystyczne dotyczące ruchu odwiedzających na stronach Serwisu, co wymaga umieszczania niewielkich, nieinwazyjnych plików tekstowych (cookies) w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika. Dane te służą optymalizacji treści zamieszczanych w Serwisie. W przypadku braku zgody Użytkownika na takie działanie powinien on wyłączyć obsługę plików cookie w oprogramowaniu swojego urządzenia końcowego (więcej informacji o cookies znajduje się w punkcie II niniejszego Regulaminu).

Osoby korzystające z umieszczonych w Serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej i przekazujące tą drogą informacje właścicielowi Serwisu, tj. Brenntag Polska Sp. z o.o., tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez Brenntag Polska Sp. z o.o. z podanych przez nie adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.


II. POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW "COOKIES"


1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Ich przeznaczeniem jest przechowywanie danych informatycznych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych z których pochodzą, często są to: nazwa domeny, trwałość (czas przechowywania pliku) oraz unikalny identyfikator.

2. Kto odpowiada za zamieszczanie plików cookies?

Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookies w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika jest administrator Serwisu - firma Brenntag Polska.

3. Czemu służą pliki cookies?

Zamieszczane przez administratora pliki mają na celu:

a) tworzenie statystyk umożliwiających ciągłą optymalizację Serwisu pod kątem jego użytkowników (jednocześnie nie są gromadzone żadne prywatne dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację);

b) przechowywanie informacji o zgodzie na umieszczanie plików cookie.

Informacje te dostępne są wyłącznie dla administratora Serwisu i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Czy muszę godzić się na umieszczanie plików cookies w moim urządzeniu?

Oprogramowanie urządzenia końcowego użytkownika (np. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w jego pamięci. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcjonalności, co skutkuje brakiem zamieszczania jakichkolwiek danych w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. 

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu.


III. INFORMACJE KOŃCOWE

 

Redakcja:

Brenntag Polska Sp. z o.o.
Dział Promocji
J.Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
postscriptum@brenntag.pl


Zdjęcia:

Źródło: Brenntag Polska Sp. z o.o., Brenntag AG, iStockphoto, Shutterstock


Teksty:

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Brenntag Polska
Regulamin
Zasady korzystania z serwisu i polityka plików cookies